[Set Menu] Ăn tối trên Tàu Elisa 1.009.000đ | Sài Gòn về đêm