Ăn tối trên Tàu Sài Gòn 2019 ® |【260.000đ】Setmenu 9 Món