Tour Cần Giờ | chỉ 450.000đ - Du Lịch Nam Trip

11dầdasfadf


Hành trình: Sài Gòn - Cần Giờ - Cần Thạnh - Thạnh An - Sài Gòn
Loại tour: Tour hằng ngày

Phương tiện: đi xe - về xe

Khởi hành: Mỗi ngày
Giá tour:
599,000 đ
Xem chi tiết

Hành trình: Sài Gòn - Cần Giờ - Vàm Sát - Sài Gòn
Loại tour: Tour hằng ngày

Phương tiện: đi xe - về xe

Khởi hành: Mỗi ngày
Giá tour:
900,000 đ
Xem chi tiết

Hành trình: Sài Gòn - Cần Giờ - Vàm Sát - Sài Gòn
Loại tour: Tour hằng ngày

Phương tiện: đi xe - về xe

Khởi hành: Mỗi ngày

Mùa Chim làm tổ từ tháng 4 đến tháng 10 (dương lịch)
Giá tour:
699,000 đ
Xem chi tiết

Hành trình: Sài Gòn - Cần Giờ - Đảo Khỉ - Rừng Sác - Sài Gòn
Loại tour: Tour hằng ngày

Phương tiện: đi xe - về xe

Khởi hành: Mỗi ngày
Giá tour:
450,000 đ
Xem chi tiết

11fdafsdsdfdsdfssd