du lịch miền tây giá rẻ | tour miền tây giá rẻ | tour miền tây KM 20% - 40%

11


Hành trình: Sài Gòn - Mỹ Tho - Bến Tre - Cái Bè - Vĩnh Long - Cần Thơ - Long Xuyên - Châu Đốc - Rừng Tràm Trà Sư - Sài Gòn
Loại tour: Tour hằng ngày

Phương tiện: đi xe - về xe

Khởi hành: Mỗi ngày
Giá tour:
2,149,000 đ
Xem chi tiết

Hành trình: Saigon - Cái Bè - Tân Phong - Đồng Phú - Vĩnh Long
Loại tour: Tour hằng ngày

Phương tiện: đi xe - về xe

Khởi hành: Mỗi ngày
Giá tour:
399,000 đ
Xem chi tiết

Hành trình: Saigon - Mỹ Tho - Bến Tre - Saigon
Loại tour: Tour hằng ngày

Phương tiện: đi xe - về xe

Khởi hành: Mỗi ngày
Giá tour:
350,000 đ
Xem chi tiết

Hành trình: Saigon - Cái Bè - Tân Phong - Đồng Phú - Vĩnh Long
Loại tour: Tour hằng ngày

Phương tiện: đi xe - về xe

Khởi hành: Mỗi ngày
Giá tour:
450,000 đ
Xem chi tiết

Hành trình: Saigon - Cái Bè - Cù Lao Tân Phong - Saigon
Loại tour: Tour hằng ngày

Phương tiện: đi xe - về xe

Khởi hành: Mỗi ngày
Giá tour:
300,000 đ
Xem chi tiết

Hành trình: Saigon - Cái Bè - Cù Lao An Bình - Vĩnh Long - Saigon
Loại tour: Tour hằng ngày

Phương tiện: đi xe - về xe

Khởi hành: Mỗi ngày
Giá tour:
300,000 đ
Xem chi tiết

Điểm đến: Sa Đéc - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng
Loại tour: Tour hằng ngày

Phương tiện: đi xe - về xe

Khởi hành: Mỗi ngày
Giá tour:
3,690,000 đ
Xem chi tiết

Hành trình: Tour Sài Gòn - Mỹ Tho - Bến Tre - Sài Gòn
Loại tour: Tour hằng ngày

Phương tiện: đi xe - về xe

Khởi hành: Mỗi ngày
Giá tour:
190,000 đ
Xem chi tiết

Hành trình: Tour Sài Gòn - Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Cái Răng - Sài Gòn
Loại tour: Tour hằng ngày

Phương tiện: đi xe - về xe

Khởi hành: Mỗi ngày
Giá tour:
490,000 đ
Xem chi tiết

Điểm đến: Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Cái Răng - Châu Đốc - Trà Sư
Loại tour: Tour hằng ngày

Phương tiện: đi xe - về xe

Khởi hành: Mỗi ngày
Giá tour:
1,270,000 đ
Xem chi tiết

22