[E - Ticket] Ăn tối trên Tàu Sài Gòn 279K | Tàu Du Lịch Saigon Tourist